Starověké kultury

Posted by

Když pomyslíme na evropskou historii a na římské impérium, ihned nás také napadne jméno kmenu, který proti nim neustále stál a bránil jim v obsazení některého území. Tento kmen se ve Francii nazýval galský, v jiných zemích si vysloužil zase jiné oslovení. Z tohoto kmene pochází také keltský horoskop, který prozrazuje jméno oné skupiny osadníků.

Víra v nadpřirozeno

Zajímáte se o evropskou kulturu a historii? Pak by vám tento kmen kdysi se vyskytující na většině evropského území, neměl uniknout. Tento kmen dal vzniknout mnoha historickým základům, které můžeme najít v naší kultuře. Sám se také vyznačoval vírou v keltský horoskop, který měl symbolizovat společné prvky v posvátných stromech a v lidech, kteří se narodili v různých obdobích roku.