Corporate identity

Posted by

Jsou firmy, které mají přesně danou úpravu veškerých tiskovin počínaje například vizitkami, přes veškeré propagační tiskoviny jako letáky, katalogy a prospekty a konče potisky aut. Říká se tomu corporate identity. Většina firem má dvě podoby loga. Jedno barevné, které je určeno pro barevné tiskoviny a webové stránky a které má vyloženě reprezentativní charakter.

Stylizovaná podoba loga

Druhé je pak logo, které je stylizované a je určeno pro výrobu razítek. Pokud budete potřebovat razítka na počkání a budete si připravovat data k zaslání, nezapomeňte se zamyslet nad Vaším logem, zda se pro daný účel vůbec hodí. Pokud ne, nahraďte je provizorně raději boldovaným písmem a dodatečně si nechte od grafika vytvořit zjednodušenou variantu.